Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META)

Om META

META, är en observationsbaserad bedömning som syftar till att identifiera färdigheter och brister i färdigheter vid användning av vardagsteknik bland i första hand äldre personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom, men även hos äldre i allmänhet, och hos personer med kognitivt funktionshinder på grund av exempelvis hjärnskada.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter, som arbetar med personer med kognitiv funktionsnedsättning som har svårighet att använda vardagsteknik.

Kursinnehåll och upplägg

Kursen i META består av fyra obligatoriska moment motsvarande fyra kursdagar. 
 
Inläsning av material 
Kursdagar - I klassrum
Inlämningsuppgift
Webbinarium - Via Teams
 
Två veckor innan kursdagarna kommer du att få tillgång till ett digitalt klassrum där du får tillgång till inläsningsmaterial i form av filmer, delar av manualerna och artiklar. Här hittar du också länk till webbinariet.
 
Efter kursdagarna förväntas du att genomföra två till tre bedömningar med META genomföra en inlämningsuppgift och delta på ett webbinarium.

Kurslitteratur

Manualen till bedömningsinstrumentet Management of Everyday Technology Assessment, META.

Kursledare

Louise Nygård, professor i arbetsterapi, Karolinska Institutet
Camilla Walles Malinowsky leg. arbetsterapeut, med. doktor, biträdande sektionschef vid sektionen för arbetsterapi, Karolinska Institutet.

Antal deltagare

Minst 20, max 35

Datum

Kursdagar 16-17 november, 2021

Plats 

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm

Kostnad

Medlemspris: 7 250 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika
 
Icke medlem: 14 500 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika
 
Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Sista anmälningsdag är den 25 oktober, 2021
 
Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas. Läs om GLN-nummer nedan.
 
 
Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 
 
Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

GLN-nummer

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation.
Använder ni er inte av GLN-nummer, lämna denna ruta tom i anmälningsformuläret.
 
Avropa.se länkar hit för mer information.
 
Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.
 
Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se
 
Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.

Tillfällen


Titel: Information om nästa kursdatum, tack!
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2022-05-01