Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META)

Allmänt om kursverksamheten och Covid-19

På vår webb finns alltid den senaste informationen om Covid-19 

Vår ambition är att genomföra de kurser som är planerade hösten 2020. Beroende på de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger kommer vi att anpassa kurserna vart eftersom. Till exempel kan det bli aktuellt med distansutbildning istället för kurs i fysiskt klassrum. Alla förändringar kommer att meddelas dig som är anmäld i så god tid som möjligt. 
För att underlätta avbokning/ändringar/anpassningar till rekommendationer, ändrar vi vårt faktureringsförfarande och kommer att skicka faktura först efter kurstillfället.
Våra avbokningsregler gäller.

Om META

META, är en observationsbaserad bedömning som syftar till att identifiera färdigheter och brister i färdigheter vid användning av vardagsteknik bland i första hand äldre personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom, men även hos äldre i allmänhet, och hos personer med kognitivt funktionshinder pga. exempelvis hjärnskada.
 

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter, som arbetar med personer med kognitiv funktionsnedsättning som har svårighet att använda vardagsteknik.

Kursinnehåll och upplägg

Kursen i META består av fyra obligatoriska moment motsvarande fyra kursdagar. Av dessa dagar är två i klassrum och två online*, vilket inkluderar att ta del av digitalt material, genomföra bedömning med META, göra inlämningsuppgiften och delta på webbinariet.  
 
Inläsning av material (21 september - 5 oktober)
Kursdagar (5–6 oktober*)
Inlämningsuppgift 
Webbinarium (17 november)
 
* Vi planerar för att kunna hålla kursen helt på distans, beroende på restriktioner kring Covid-19. Dagarna i klassrum kommer då att ersättas av webbinarium enligt separat schema som meddelas alla anmälda deltagare i så god tid som möjligt. Vi kommer att behålla datumen men upplägget under dagarna kan komma att bli lite annorlunda än beskrivet ovan. Läs mer under "Datum".
 
Två veckor innan kursdagarna kommer du att få tillgång till ett digitalt klassrum där du får tillgång till inläsningsmaterial i form av filmer, delar av manualerna och artiklar.
 
Kursdagarna i klassrummet består av föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning för att underlätta implementeringen av bedömningsinstrumentet i din verksamhet. 
 
Efter kursdagarna förväntas du att genomföra två till tre bedömningar med META genomföra en inlämningsuppgift och delta på ett webbinarium.

Kurslitteratur

Manualen till bedömningsinstrumentet Management of Everyday Technology Assessment, META.

Kursledare

Louise Nygård, professor i arbetsterapi, Karolinska Institutet
Camilla Walles Malinowsky leg. arbetsterapeut, med. doktor, biträdande sektionschef vid sektionen för arbetsterapi, Karolinska Institutet.

Antal deltagare

Mini 20, Max 35

Datum

Kursdagar 5–6 oktober.
För att möta upp eventuella restriktioner kring fysiska möten i höst planerar vi för att hålla kursen på distans som alternativ. Kursupplägget kommer att bli lite annorlunda men datumen är de samma. 
Det är svårt att redan nu sia om hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hösten ser ut, men vi kommer att ta slutgiltigt beslut i vilken form kursen hålls i mitten på augusti. 
Om kursen hålls som distanskurs och du hellre deltar på vanligt vis kommer du att erbjudas möjlighet att skjuta fram din anmälan till nästa kurstillfälle. 

Plats 

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm.

Kostnad

Medlemspris: 7 250 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika. 
Icke medlem: 14 500 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Antagning/Avbokning

Sista anmälningsdag är den 13 september, 2020.
 
Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas. Läs om GLN-nummer nedan.
 
 
Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 
 
Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

GLN-nummer

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation.
Använder ni er inte av GLN-nummer, lämna denna ruta tom i anmälningsformuläret.
 
Avropa.se länkar hit för mer information.
 
Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.
 
Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se
 
Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.

Kurstillfällen

Titel: META
Startdatum:
Slutdatum:
2020-10-05 10:00
2020-10-06 16:00
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 35
Sista anmälningsdag: 2020-09-13