Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META)

Allmänt om kursverksamheten och Covid-19

På vår webb finns alltid den senaste informationen om Covid-19 

Vår ambition är att genomföra de kurser som är planerade hösten 2020. Beroende på de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger kommer vi att anpassa kurserna vart eftersom. Alla förändringar kommer att meddelas dig som är anmäld i så god tid som möjligt. 
För att underlätta avbokning/ändringar/anpassningar till rekommendationer, ändrar vi vårt faktureringsförfarande och kommer att skicka faktura först efter kurstillfället.
Våra avbokningsregler gäller.

Om META

META, är en observationsbaserad bedömning som syftar till att identifiera färdigheter och brister i färdigheter vid användning av vardagsteknik bland i första hand äldre personer med kognitiv svikt eller demenssjukdom, men även hos äldre i allmänhet, och hos personer med kognitivt funktionshinder på grund av exempelvis hjärnskada.
 

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter, som arbetar med personer med kognitiv funktionsnedsättning som har svårighet att använda vardagsteknik.

Kursinnehåll och upplägg

Kursen i META består av fyra obligatoriska moment motsvarande fyra kursdagar. Hela kursen kommer, för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, att hållas på distans. 
 
Inläsning av material (3-7 november)
Kursdagar (16-17 november) - Via Teams
Inlämningsuppgift (sista dag för inlämning 10 december, kommentarer fram till 16 december)
Webbinarium (17 december) - Via Teams
 
Två veckor innan kursdagarna kommer du att få tillgång till ett digitalt klassrum där du får tillgång till inläsningsmaterial i form av filmer, delar av manualerna och artiklar. Här hittar du också länkar till webbinarierna/kursdagarna. Du behöver inget särskilt program för att delta via Teams, däremot behöver du en dator med internetuppkoppling, högtalare och mikrofon/headset.
 
Efter kursdagarna förväntas du att genomföra två till tre bedömningar med META genomföra en inlämningsuppgift och delta på ett webbinarium.

Kurslitteratur

Manualen till bedömningsinstrumentet Management of Everyday Technology Assessment, META.

Kursledare

Louise Nygård, professor i arbetsterapi, Karolinska Institutet
Camilla Walles Malinowsky leg. arbetsterapeut, med. doktor, biträdande sektionschef vid sektionen för arbetsterapi, Karolinska Institutet.

Antal deltagare

Mini 20, Max 35

Datum

Kursdagar 16-17 november, 2020

Plats 

På distans, via Teams.

Kostnad

Medlemspris: 7 250 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur. 
 
Icke medlem: 14 500 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
 
Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Sista anmälningsdag är den 26 oktober, 2020.
 
Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas. Läs om GLN-nummer nedan.
 
 
Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 
 
Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

GLN-nummer

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation.
Använder ni er inte av GLN-nummer, lämna denna ruta tom i anmälningsformuläret.
 
Avropa.se länkar hit för mer information.
 
Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.
 
Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se
 
Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.