Management of Everyday Technology Assessment (META)

Om kursverksamheten och Covid-19

På vår webb finns alltid den senaste informationen om Covid-19 och kursverksamheten. Skulle den kurs du är anmäld till beröras av till exempel datumflytt, kommer du att bli kontaktad personligen.

Om META

Du kan läsa mer om META på på Karolinska Institutets webb.

Kursinnehåll

Kursen är under utveckling. Mer information kommer här så snart den är färdigställd. Registera dig gärna på intresselistan nedan, så får du information om när kurskatalogen är uppdaterad och anmälan öppnar.

Datum

Kursen är planerad till den 5-6 oktober, 2020.

Plats

Sveriges Arbetsterapeuers kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm. Hitta hit.

Avgift

Kursavgift är ännu inte bestämd.

Intresselista

Registera dig gärna på intresselistan nedan så får du information om när kurskatalogen är uppdaterad och anmälan är öppnad. Dina uppgifter kommer bara att användas till information om META. Intresseanmälan är inte en anmälan till kursen. 


Kurstillfällen

Titel: Mer information, tack!
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Kursansvarig: Elin Wiberg
Sista anmälningsdag: 2020-08-01