Arbetsterapeuter i skolan - Temadagar

Målgrupp

Arbetsterapeuter som arbetar som arbetsterapeuter i förskola och/eller skola (även gymnasieskola och vuxen utbildning) och/eller i centrala elevhälsan. 

Syfte

Att erbjuda arbetsterapeuter som arbetar i skolan möjlighet att öka och utbyta kunskap och erfarenheter om det arbetsterapeutiska arbetet i skolan.

Upplägg

Temadag för Arbetsterapeuter i skolan var inplanerad under 2020. På grund av pandemin kunde den inte genomföras som den var tänkt. För att kunna ge innehållet på ett coronasäkert sätt har vi gjort om upplägget så att det nu är två webbinarier på distans. 

  • 3 juni – Webbinarium via Teams - Evidensbaserad arbetsterapi i skolan
    Aktuell forskning och pågående projekt inom skolan, nationellt och internationellt, det kommer också finnas möjlighet till erfarenhetsutbyte.
  • Oktober – Webbinarium via Teams - Juridik kring arbetsterapeutens roll i skolan/elevhälsan (lagar som styr, journalhantering och sekretess med mera)

Antal deltagare 

Max 20 deltagare

Datum/tid

Webbinarium 3 juni, 09.00-15.00
Webbinarium, oktober, 1-2 timmar, exakt datum och tid kommer senare

Plats

Distans, via Teams.

Kostnad 

Medlemspris: 1270 kronor exklusive moms
Icke medlem: 2540 kronor exklusive moms
 
Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

GLN-nummer

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation.

Vänligen notera att detta inte är ett krav från Sveriges Arbetsterapeuter utan ett lagkrav. Avropa.se länkar hit för mer information

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.