Temadag för Arbetsterapeuter i skolan

Om kursverksamheten och Covid-19

På vår webb finns alltid den senaste informationen om Covid-19 och kursverksamheten. Skulle den kurs du är anmäld till beröras av till exempel datumflytt, kommer du att bli kontaktad personligen.

Temadagen skjuts fram till hösten

På grund av rådande situation med Covid-19 har temadagen skjutits på. Vi kommer att erbjuda dagen under hösten men datum för detta är ännu inte satt.

Är du intresserad av att delta på temadagen i höst, anmäl dig gärna på anmälningsformuläret (med aprildatumet) nedan. När vi har satt ett datum kommer du att få information om detta och då kunna ta ställning till om datumet passar eller inte. Anmälan är inte bindande, särskilda avbokningsregler kommer att gälla och om dem kommer du att få information när vi har satt ett datum. Har du frågor får du gärna kontakta mig: kurser@arbetsterapeuterna.se

Målgrupp

Arbetsterapeuter som arbetar som arbetsterapeuter i förskola och/eller skola (även gymnasieskola och vuxen utbildning) och/eller i centrala elevhälsan. 

Syfte

Att erbjuda arbetsterapeuter som arbetar i skolan möjlighet att öka och utbyta kunskap och erfarenheter om det arbetsterapeutiska arbetet i skolan.

Innehåll

Temadagen kommer att innehålla föreläsningar som varvas med diskussioner för erfarenhetsutbyte. Inför temadagen kommer du att få ta del av material och interagera med de övriga deltagarna i ett digitalt klassrum. Självstudierna motsvarar åtta timmar.

Föreläsningarna och diskussionerna handla om:

  • Teamarbete i skolan/elevhälsan
  • Arbetsterapeutens roll i en elevhälsa som främjar lärande 
  • Lagar som styr arbetsterapeutens arbete i skolan inkl. sekretess, journalföring. 
  • Senaste forskningen/utveckling om arbetsterapi i skolan (nationellt och internationellt)

Föreläsare

Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter, universitetslektor, Linköpings Universitet
Ingrid Hylander, leg. Psykolog och forskare vid Karolinska Institutet, Stockholm.
Helene Lidström, leg. Arbetsterapeut, universitetslektor, Linköpings Universitet
Michaela Munkholm, leg. Arbetsterapeut, universitetslektor, Linköpings Universitet
Maria Yngvesson, yrkesjurist, ombudsman,  Sveriges Arbetsterapeuter
Matilda Bönner, leg. Arbetsterapeut Elevhälsan, Kinda kommun
Matilda Hafström, leg. Arbetsterapeut, Central barn- och elevhälsa, Karlskrona kommun
Lisette Gustafsson Häll, leg. Arbetsterapeut, Linköpings kommun

Antal deltagare 

Minst 15, max 35 deltagare.

Datum/tid

20 april, 2020. 10.00-16.30.
Självstudier 6-20 april via digitala klassrummet.
 
Sista dag för anmälan är den 30 mars.

Plats

Sveriges Arbetsterapeuters kansli på Planiavägen 13 i Nacka, Stockholm.

Kostnad 

Medlemspris: 1270 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika. 
Icke medlem: 2540 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

Arbetar du inom kommun, landsting eller region – Läs det här innan du anmäler dig

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation.

Vänligen notera att detta inte är ett krav från Sveriges Arbetsterapeuter utan ett lagkrav. Avropa.se länkar hit för mer information

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.


Kurstillfällen

Titel: Temadag för Arbetsterapeuter i skolan
Startdatum:
Slutdatum:
2020-04-20 10:00
2020-08-30 16:30
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 13
Sista anmälningsdag: 2020-08-30