Specialistträff – så formar vi framtidens specialistroll

Målgrupp

Specialister, separat inbjudan har gått ut.

Medverkande

Ida kåhlin, ordförande Sveriges Arbetsterapeuter
Marie Lawrence, SKL
Christina Lundqvist, Leg. Arbetsterapeut, specialist, utvecklingschef
Lisa Ekstam, Leg. Arbetsterapeut, med. dr., Universitetsadjunkt, Utredare specialistutbildning

Preliminärt program

10.00-12.00 
  • Inledning, Ida Kåhlin
  • Förbättringsarbete - specialisternas roll i det kontinuerliga förbättringsarbetet, namn på föredragshållare kommer
  • Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård - specialistens roll och Sveriges Arbetsterapeuters roll, Marie Lawrence och Christina Lundqvist

12.00-13.00 - Lunch
 
13.00-16.00
  • Framtidens vårdkompetens - specialisternas roll i framtidens vård. Betydelsen av specialisering. Föreläsning från Socialstyrelsen/UK
  • Fika
  • Workshop - En specialistroll i tiden? Vad krävs nu och framåt? Lisa Ekstam

Antal deltagare

Minst 12, max 38

Datum/Tid

12 november, 2019, 10.00-16.00 med kaffe från klockan 09.30

Plats 

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm

Kostnad

Dagen är kostnadsfri för medlemmar, Sveriges Arbetsterapeuter bjuder på lunch och fika. 

Antagning/Avbokning

Anmälan är obligatorisk för deltagande. Vid avbokning senare än en vecka innan dagen, eller vid ”no-show” tar vi ut en administrativ avgift som även täcker mat och fika, på 600 kronor, ex. moms.
 
Sista anmälningsdag är den 21 oktober.
 
Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.
 
Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Som medlem räknas den som vid anmälningstillfället är registrerad medlem. Vänligen observera att det kan ta en vecka innan din medlemsansökan går igenom.
 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.

Kurstillfällen
Titel Startdatum
Slutdatum
Plats Lediga platser Sista anmälningsdag Status
Specialistträff 2019-11-12 10:00
2019-11-12 16:00
Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13 2019-10-21
  Läs mer