Facklig grundkurs.

Stockholm, 21-22 november 2019Vår fackliga grundkurs riktar sig till dig som är ny som förtroendevald på en arbetsplats på kommun eller landsting/region.

Kursen innehåller både material för egenstudier och en tvådagars utbildningskonferens.
I kursen ingår bland annat presentation av förbundet och av uppdraget som facklig förtroendeman. Sveriges Arbetsterapeuters centrala ombudsmän föreläser om samverkan, löneöversyn, de viktigaste kollektivavtalen på sektorn och arbetsmiljö. Många moment förutsätter aktivt deltagande av de som går kursen.

Utbildningens innehåll är direkt kopplat till fackliga uppdrag enligt Lag om facklig förtroendeman (LFF) och deltagare söker därmed ledigt med bibehållna anställningsförmåner. Sök ledighet i god tid innan utbildningstillfället.

Målgrupp

Vår fackliga grundkurs riktar sig till dig som är ny som förtroendevald på en arbetsplats på kommun eller landsting/region.

Kursledare

Från Sveriges Arbetsterapeuter

Preliminärt program 

Program dag 1

09:30-10:00          Fika och inledande samtal om förväntningar

10:00-11:00          Det fackliga uppdraget

11:00-12:00          MBL och samverkan

12:00-13:00          Lunch

13:00-14:00          Lagar och Villkorsavtal

14:00-15:00          Löneöversyn och lönesamtal

15:00-15:30          Fika

15:30-16:30          Löneöversyn och lönesamtal

16:30-17:00          Frågestund

18.00                   Gemensam middag

 

Program dag 2

09:00-10:00          Pension och försäkring

10:00-10:30          Fika       

10:30-12:00          Vår roll som lokal part

12:00-13:00          Lunch

13:00-15:00          Arbetsmiljö och diskriminering

15:00-15:30           Fika

15:30-16:00           Uppsamling. Vad tar jag med mig? Vad händer nu?

Plats

Stockholm, Sveriges Arbetsterapeuters kansli

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för dig som är facklig förtroendeman. Sveriges Arbetsterapeuter står för resa, mat och logi.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 10 oktober 2019.

När anmälan har stängt kommer du att få en bekräftelse med information om hur du bokar resa samt information om var du kommer att bo.

Har du frågor om din bokning vänd dig till kansli@arbetsterapeuterna.se