Inspirationsdag för Rehabiliteringskoordinatorer

Sveriges Arbetsterapeuter bjuder in till en inspirationsdag för dig som arbetar som rehabiliteringskoordinator (Reko) för att skapa en mötesplats för samtal och diskussioner om rollen som rehabiliteringskoordinator och arbetsterapeut, din arbetsmiljö och ditt ansvar i uppdraget. Dagen består av föreläsning, goda exempel från olika verksamheter samt workshop.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter som har uppdrag rehabiliteringskoordinatorer

Syfte

Inspirationsdagen syftar till att styrka arbetsterapeuternas roll både som rehabiliteringskoordinatorer och som arbetsterapeuter.

Medverkande

Marine Sturesson, verksamhetsutvecklare, Med. dr., leg. arbetsterapeut som arbetar på Västerbottens läns landsting och Umeå Universitet.

Ann-Britt Ekvall, konsult på SKL, processledare i Region Jönköping

Astrid Nordvall Persson, leg. arbetsterapeut, processledare, rehabiliteringskoordinator i Region Jönköping

Marie Glandin, ombudsman, Sveriges Arbetsterapeuter

Innehåll

Dagen kommer att behandla ämnen som utvecklingen av rehabiliteringkoordinator rollen från start till nu och evidensläget för återgång i arbetet. Presentation av metodstödet ADA – ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång

Vi tittar också på uppdragets olika delar, hur man avgränsar rollen som arbetsterapeut och Reko samt tar upp arbetsrättsliga frågor, lön och skillnaderna i de olika uppdragen.

Dagen kommer också innehålla en workshop på temat framtidens kompetensförsörjning för Reko.

Preliminärt program

10.00 Inledning och presentation av dagen, Ida Kåhlin
10.15 Utvecklingen av rehabiliteringskoordinatorrollen, från projektidé till lagförslag, Marine Sturesson
10.45 Rehabilitering för återgång till arbetslivet - Vad vet vi? Marine Sturesson
11.15 Utbildningsmaterial och stöd från SKL och erfarenheter från Region Jönköping, Ann-Britt Ekvall
11.45

Workshop, Ann-Britt Ekvall

12.15 Lunch

13.00-16.00

Föreläsing, workshop, paneldiskussion med expertpanel på tema:

  • Balansen mellan uppdragen som Arbetsterapeut och Reko
  • Reko som möjlig karriärsväg för arbetsterapeuter

Vill du sprida informationen om dagen till en kollega kan du gärna använda vår flyer med inormation om dagen.

Kostnad

Medlemspris: 1 400 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.
Icke medlem: 2 800 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Datum/Tid

14 Mars, 2019. 
10.00-16.00 med kaffe från klockan 09.30.

Plats

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm

Antagning/Avbokning

Sista anmälningsdag är den 4 mars, 2019.

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Som medlem räknas den som vid anmälningstillfället är registrerad medlem. Vänligen observera att det kan ta en vecka innan din medlemsansökan går igenom.

Bli medlem.

 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se


Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. Då får du också reda på om du hamnat på reservlista.


  Läs mer