Arbetsterapi för barn med fokus på sensorisk bearbetning och Sensory Processing Measure (SPM)

Innehåll

Barn och ungdomar som har svårt att sitta still och koncentrera sig eller har betydande inlärningsproblematik kan ha en avvikande sensorisk bearbetning. SPM är ett screeninginstrument som kartlägger och identifierar sensoriska processer och dess påverkan vid aktivitetsutförande. Kursdeltagarna introduceras i en teoretisk grund gällande våra sinnen, deras samverkan och betydelse för vår utveckling samt i det dagliga livet. SPM introduceras och deltagarna får träning i att administrera, bedöma och analysera resultat. Målformulering och behandlingsstrategier diskuteras med fokus på aktivitetsbaserad arbetsterapi.

Kursupplägg

1 april - Inläsning av material i digitalt klassrum samt inlämningsuppgift. Se nedan.
22-23 april - Kursdagar via Teams, 08.00-16.00

Inlämningsuppgift

Inför första kursdagen ska du förbereda ett fall från din kliniska vardag och som kommer användas under gruppdiskussioner på första kursdagen.

Välj ett barn/ungdom som du träffat där man kan misstänka sensoriska problem. Beskriv barnet utifrån Person/Miljö/Aktivitet. Vilka problem har barnet i vardagen? Beskriv hur barnets svårigheter yttrar sig vid aktivitetsutförande. 
Uppgiften ska redovisas på max en A4 och sedan redovisas muntligt under kursen. 

Exakta instruktioner finns i det digitala klassrummet.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter, specialpedagoger och fysioterapeuter

Syfte

Fördjupning i teoretisk grund och evidens för Ayres Sensory Integration (ASI). Träning i bedömningsfärdigheter och klinisk tillämpning vid sensorisk bearbetningsproblematik med utgångspunkt speciellt från SPM.

Kurslitteratur

Bedömningsinstrumentet Sensory Processing Measure (SPM) ingår i kursen.

Finns det redan ett bedömningsintrument på arbetsplatsen som kan tas med till kursen, kan man anmäla sig till en reducerad avgift. Detta gäller även om två personer från samma arbetsplats ska gå kursen, då behöver bara en person anmäla sig till den högre avgiften där materialet ingår. Anledningen till detta är att en avdelning endast behöver en manual (om man inte önskar att ha fler, naturligtvis, då anmäler man sig till den högre avgiften).

Se mer under "avgift".

Förberedelse

I det digitala klassrummet, som du får tillgång till innan kursen finns inläsningsmaterial i form av artiklar, broschyrer och en lättläst uppsats.

Kursledare

Gunilla Leinsköld, leg. arbetsterapeut och Kristina Orban, leg. arbetsterapeut, dr. med. vet., universitetsadjunkt

Antal deltagare

Minst 10, max 25

Datum

22-23 april, 2021. 

Plats

Kursen hålls på distans via Teams.

Kostnad

Medlemspris: 6 000 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur och instrument. 4 700 kronor exklusive moms och instrument, inklusive övrigt kursmaterial.

Icke medlem: 12 000 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur och övrigt kursmaterial.10 700 kronor exklusive moms och instrument, inklusive övrigt kursmaterial.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

GLN-nummer

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation. Harf du inget, eller vill du inte använda dig av GLN-nummer, lämna rutan i anmälningsformuläret tom.

Vänligen notera att detta inte är ett krav från Sveriges Arbetsterapeuter utan ett lagkrav. Avropa.se länkar hit för mer information

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.