Arbetsterapi för barn med fokus på SPM och sensorisk bearbetning

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter, specialpedagoger och fysioterapeuter

Syfte

Fördjupning i teoretisk grund och evidens för Ayres Sensory Integration (ASI). Träning i bedömningsfärdigheter och klinisk tillämpning vid sensorisk bearbetningsproblematik med utgångspunkt speciellt från SPM.

Innehåll

Barn som upplever utmaningar i att bearbeta sensorisk information är i riskzon för att utveckla svårigheter vid socialt deltagande i vardagen. Det kan handla om barn och ungdomar som har svårt att sitta still och koncentrera sig eller har betydande inlärningsproblematik på grund av avvikande sensorisk bearbetning. SPM är en bedömningsmetod som kartlägger och identifierar sensoriska processer och dess påverkan vid aktivitetsutförande. Kursdeltagarna introduceras till teoretisk grund för SPM och får träning i att administrera bedömning och analys. Målformulering och behandlingsstrategier diskuteras med fokus på aktivitetsbaserad arbetsterapi.

Kurslitteratur

Bedömningsinstrumentet Sensory Processing Measure (SPM) ingår i kursen.

Finns det redan ett bedömningsintrument på arbetsplatsen som kan tas med till kursen,  kan man anmäla sig till en reducerad avgift. Detta gäller även om två personer från samma arbetsplats ska gå kursen, då behöver bara en person anmäla sig till den högre avgiften där materialet ingår. Anledningen till detta är att en avdelning endast behöver en manual (om man inte önskar att ha fler, naturligtvis, då anmäler man sig till den högre avgiften).

Se mer under "avgift".

Förberedelse

I det digitala klassrummet, som du får tillgång till innan kursen finns inläsningsmaterial i form av artiklar, broschyrer och en lättläst uppsats.

Kursledare

Gunilla Leinsköld, leg. arbetsterapeut och Kristina Orban, leg. arbetsterapeut, dr. med. vet., universitetsadjunkt

Antal deltagare

Minst 10, max 30

Datum/Tid

23-24 mars, 2020.

Dag 1, 10.00-17.00 (med kaffe från 09.30)
Dag 2, 08.30-16.00

Sista dag för anmälan är den 1 mars, 2020.

Plats

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm

Kostnad

Medlemspris: 6 000 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, instrument, lunch och fika. 4 700 kronor exklusive moms och instrument, inklusive övrigt kursmaterial, lunch och fika.

Icke medlem: 12 000 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.10 700 kronor exklusive moms och instrument, inklusive övrigt kursmaterial, lunch och fika.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Som medlem räknas den som vid anmälningstillfället är registrerad medlem. Vänligen observera att det kan ta en vecka innan din medlemsansökan går igenom.

Bli medlem.

Läs det här innan du anmäler dig

Från och med 1 april har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan.

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.


Kurstillfällen

Titel: SPM
Startdatum:
Slutdatum:
2020-03-23 10:00
2020-03-24 16:00
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 25
Sista anmälningsdag: 2020-03-01