ReDO® Familj

Om ReDO® Familj

ReDO® Familj är en aktivitetsbaserad gruppintervention med fokus på hälsofrämjande aktiviteter för hela familjen. Programmet är en version av ReDO®-metoden (Erlandsson, 2013). Interventionsprogrammet ReDO® Familj syftar till att stödja vardagsförändring i familjer med barn som har särskilda behov. Målsättningen är att stödja familjerna att återta eller utveckla ett mer hållbart och hälsobringande aktivitetsmönster.

 
För dej som inte är certifierade i ReDO®-metoden finns nu möjlighet att bli certifierad i ReDO® Familj. Detta betyder att du inte kommer att bli certifierad i ReDO®-metoden för vuxna. Är du redan certifierad i ReDO®-metoden deltar du endast på kursdag två för att bli certifierad i ReDO® Familj.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter

Kursinnehåll och upplägg

För att möta Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring utbildning och sammankomster kommer ReDO®  Familj att genomföras på distans.
 
Kursen består av två kursdagar via Teams samt totalt cirka två dagar online för förberedelser, inlämningsuppgifter och certifiering i form av ett webbinarium.
 
Kursen innehåller utbildning i den grundläggande aktivitetsteorin och forskning som metoden bygger på, samt kunskaper och färdigheter i att genomföra och tillämpa metoden i arbetsterapeutisk verksamhet.
 
 Kursen består av fyra obligatoriska moment;
  • Självstudier (6 – 23 november)
  • Två kursdagar (23–24 november) - via Teams
  • Inlämningsuppgifter 
  • Certifieringstillfälle, webbinarium  (16 december, klockan 09.00-12.00) – via Teams
Mellan kursdagarna och certifieringstillfället ska kursdeltagarna genomföra ett kurstillfälle i ReDO® Familj på en valfrigrupp tex kollegor eller anhöriga och göra tre inlämningsuppgifter.
 
Efter kursen får du tillgång till en kommunikationsplattform endast för de som är certifierade i ReDO® Familj som erbjuder nätverkande, kollegialstöttning, den senaste forskningen, kontakt med kursledare och senast uppdaterat material.
 

Kursupplägg för redan certifierade i ReDO® Original

Du som är certifierad i ReDO®-metoden kommer att ha ett lite annorlunda upplägg på kursen. Du kommer att delta på bägge webbinariedagarna, däremot är det mindre inläsning inför kursen och du kommer bara att göra en av inlämningsuppgifterna. Kursavgiften är densamma. 

Förberedelse

För att kunna tillgodogöra sig kursen är det obligatoriskt att ta del av material och filmer innan kursdagarna. Du ska också tagit del av ValMO-boken som ingår i kurslitteraturen. Boken skickas hem till dig innan kursstart.  

Certifiering

Kursen innebär att du certifierar dig som användare av ReDO®- Familj, det vill säga, säkerställer att du kan använda metoden som det är avsett. Utvecklaren av ReDO®-metoden, Lena-Karin Erlandsson, har funnit att certifiering är det bästa sättet att säkerställa att metoden används på det sätt som forskningen har visat evidens för. Manualen säljs därför inte via Sveriges Arbetsterapeuters förlag utan kan enbart erhållas genom att man går kurs.
 
Certifieringstillfället (webbinariet) är obligatorisk för att erhålla kursintyg och certifiering. 
Vid förhinder kan man få delta på nästa certifieringstillfälle i mån av plats mot en administrativ avgift om 600 konor, exklusive moms.

Kurslitteratur

Erlandsson, LK & Persson, D. ValMO-modellen: arbetsterapi för hälsa genom görande
Studentlitteratur, 2020.
ReDO® Familj, manual med tillhörande material som behövs för att kunna genomföra interventionen.
ReDO®-metoden, originalversion, delar av manual 

Kursledare

Kristina Orban, leg. arbetsterapeut, dr. med. vet., universitetsadjunkt
Susanne Bohs, leg. Arbetsterapeut 
Lena-Karin Erlandsson, leg. Arbetsterapeut, docent (inspelade föreläsningar).

Antal deltagare

Minimum 20, max 30 deltagare

Datum/Tid

23–24 november, 2020 med ett uppföljande webbinarium, datum för detta kommer senare. 
 
Dag 1: 10.00 – 17.00, via Teams
Dag 2: 08.30 – 16.00, via Teams
Dag 3: Webbinarium, 16 december, 09.00-12.00, via Teams
 

Plats 

Kursen hålls som distanskurs via Teams.

Kostnad

Medlemspris: 7 350 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur. 

Icke medlem: 14 700 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
 
Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Sista anmälningsdag är den 1 november, 2020, 
 
Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.
 
Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 
 
Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 
 
Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

GLN-nummer

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation.
 
Vänligen notera att detta inte är ett krav från Sveriges Arbetsterapeuter utan ett lagkrav. Avropa.se länkar hit för mer information. 
 
Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.
 
Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se
 
Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.