DOA - Dialog om arbetsförmåga

Om kursen

Dialog om arbetsförmåga (DOA) är en kurs för dig som arbetar med arbetsrehabilitering eller andra former av arbetslivsinriktade insatser.  DOA är ett stöd för klient och arbetsterapeut i utredning av klientens arbetsförmåga och i fortsatta arbetslivsinriktade insatser.

DOA är ett skattningsinstrument som utvecklats i Sverige och har the Model of Human Occupation som teoretisk grund. 

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter

Syfte

Att få kunskap om hur man praktiskt kan tillämpa DOA samt ta del av erfarenheter från tidigare användare av instrumentet.

Innehåll

DOA idag! Praktisk tillämpning, nyttan och erfarenheter samt reflektioner kring bedömningssituationer.

Förkunskap

Kännedom, alternativt, erfarenhet av praktisk tillämpning av MoHO-modellen.

Kurslitteratur

Instrumentet Dialog om arbetsförmåga (DOA) med tillhörande manual.

Kursledare

Iréne Linddahl, leg arbetsterapeut, Ph L., en av upphovspersonerna bakom DOA

Antal deltagare

Minst 12, max 30

Datum

11 maj, 2021.

Plats

Kursen hålls på distans via Teams.

Kostnad

Medlemspris: 2 200 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
Icke medlem: 4 400 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Avbokning/Antagning

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

GLN-nummer

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation. Har du inget GLN-nummer eller väljer ni att inte använda det, lämna rutan tom i anmälningsformuläret.

Vänligen notera att detta inte är ett krav från Sveriges Arbetsterapeuter utan ett lagkrav. Avropa.se länkar hit för mer information. 

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.


Tillfällen


Titel: DOA
Startdatum:
Slutdatum:
2021-05-11 08:30
2021-05-11 16:00
Plats: Distans
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2021-04-20
Titel: Information om nästa kursdatum, tack!
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli Planiavägen 13, Nacka
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2025-01-01