DOA - Dialog om arbetsförmåga

Om kursen och DOA

Dialog om arbetsförmåga (DOA) är en kurs för dig som arbetar med arbetsrehabilitering eller andra former av arbetslivsinriktade insatser.  DOA är ett stöd för klient och arbetsterapeut i utredning av klientens arbetsförmåga och i fortsatta arbetslivsinriktade insatser. 

Dialog om arbetsförmåga (DOA) syftar till att ge en samlad bild av en persons resurser och begränsningar i förhållande till arbete eller arbetsliknande aktiviteter. DOA har används i Sverige sedan 2001. Instrumentet avser att användas vid kartläggning och utredning av arbetsförmåga samt för att sätta mål och följa upp arbetslivsinriktade insatser på individnivå. DOA kan även användas för att mäta förändringar av arbetsförmåga på gruppnivå

DOA är ett skattningsinstrument som utvecklats i Sverige och har the Model of Human Occupation som teoretisk grund. 

Kursen syftar till att ge kunskap om hur man praktiskt kan tillämpa DOA samt ta del av erfarenheter från tidigare användare av instrumentet.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter

Innehåll

DOA idag! Praktisk tillämpning, nyttan och erfarenheter samt reflektioner kring bedömningssituationer.

Det övergripande målet är att du efter avslutad kurs kommer att veta hur man använder DOA på ett korrekt sätt i din verksamhet. Mer specifikt kommer du att:

  • Förstå vilken typ av instrument DOA är och vet när det är lämpligt att användas
  • Kunna administrera DOA korrekt
  • Känner till senaste forskningen om DOA och underliggande teoretiska grund
  • Förstå de begrepp som DOA bygger på

Förkunskap

Kännedom, alternativt, erfarenhet av praktisk tillämpning av MoHO-modellen (se gärna vår onlinekurs "MOHO begrepp inför tillämpning av bedömningsinstrument med MOHO som teoretisk grund" om du vill fräscha upp dina kunskaper om MOHO).

Kurslitteratur

Instrumentet Dialog om arbetsförmåga (DOA) med tillhörande manual. Manualen skickas i fysisk form innan kursstart.

Kursledare

Iréne Linddahl, leg arbetsterapeut, Ph L., en av upphovspersonerna bakom DOA

Antal deltagare

Minst 12, max 30

Datum och tid

Inget akutellt datum för nästa kurs finns, skriv gärna upp dig på intresselistan nedan så får du information när anmälan till nästa kurs öppnar.

Plats

Kursen hålls på distans via Teams.

Kostnad

Medlemspris: 2 200 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
Icke medlem: 4 400 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Avbokning/Antagning

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

GLN-nummer

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation. Har du inget GLN-nummer eller väljer ni att inte använda det, lämna rutan tom i anmälningsformuläret.

Vänligen notera att detta inte är ett krav från Sveriges Arbetsterapeuter utan ett lagkrav. Avropa.se länkar hit för mer information. 

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.


Tillfällen


Titel: Information om nästa kursdatum, tack!
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2022-08-26