DOA - Dialog om arbetsförmåga

Om kursen

Dialog om arbetsförmåga (DOA) är en kurs för dig som arbetar med arbetsrehabilitering eller andra former av arbetslivsinriktade insatser.  DOA är ett stöd för klient och arbetsterapeut i utredning av klientens arbetsförmåga och i fortsatta arbetslivsinriktade insatser.

DOA är ett skattningsinstrument som utvecklats i Sverige och har the Model of Human Occupation som teoretisk grund. 

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter

Syfte

Att få kunskap om hur man praktiskt kan tillämpa DOA samt ta del av erfarenheter från tidigare användare av instrumentet.

Innehåll

DOA idag! Praktisk tillämpning, nyttan och erfarenheter samt reflektioner kring bedömningssituationer.

Förkunskap

Kännedom, alternativt, erfarenhet av praktisk tillämpning av MoHO-modellen.

Kurslitteratur

Instrumentet Dialog om arbetsförmåga (DOA) med tillhörande manual.

Kursledare

Iréne Linddahl, leg arbetsterapeut, Ph L., en av upphovspersonerna bakom DOA

Antal deltagare

Max 30

Kostnad

Den senaste kursen kostade:
Medlemspris: 2 200 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.
Icke medlem: 4 400 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratura, lunch och fika.
Priset kan komma att förändras till kommande kurs.

Avbokning/Antagning

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar.
Bli medlem.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Datum/Tid

Datum för nästa kurs är ännu inte satt. Skriv gärna upp dig på intresselistan nedan så får du ett mail när datum är klart. 

Antagning/Avbokning

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se


Kurstillfällen

Titel: Information om nästa kursdatum, tack!
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli Planiavägen 13, Nacka
Kursansvarig: Elin Wiberg
Sista anmälningsdag: 2025-01-01