ADL-Taxonomin® - en bedömning av aktivitetsförmåga

ADL-Taxonomin® - en bedömning av aktivitetsförmåga är ett av de mest använda arbetsterapeutiska bedömningsinstrumenten i Sverige och har använts sedan början av 1990-talet. Bedömningsinstrumentet är generiskt och finns i en originalversion men även i versioner för barn, personer med synnedsättning och personer med psykisk funktionsnedsättning. Dessa fyra versioner ingår i en manual och alla berörs i kursen med fokus på originalversionen.

Bedömningsinstrumentet används för olika målgrupper med nedsatt aktivitetsförmåga och kan tillämpas inom olika verksamhetsområden. Läs mer här.

Målgrupp

Leg. Arbetsterapeuter som bedömer aktivitetsförmåga i sitt arbete

Kursinnehåll

Kursen är en grundkurs och syftar till att ge kunskap om hur man praktiskt använder ADL-Taxonomin® i sin verksamhet.

Kursen består av tre obligatoriska moment motsvarande cirka 2 kursdagar.

  • Inläsning av material
  • Kursdag
  • Inlämningsuppgift
  • Webbinarium

Kursen börjar med eget arbete i det digitala klassrummet där du får tillgång till inläsningsmaterial i form av manualen och artiklar. Kursdagen består av föreläsningar, gruppdiskussioner och färdighetsträning för att underlätta att börja använda bedömningsinstrumentet i din verksamhet.

Inlämningsuppgiften innebär att du ska prova att använda ADL-Taxonomin® i din verksamhet och reflektera över hur det har gått.

På det uppföljande webbinariet följs inlämningsuppgiften upp och du får möjlighet att ställa frågor till kursdeltagare och kursledaren. Beräkna ca. 8 timmar för förberedelser inför kursdagen, genomförandet av inlämningsuppgiften och webbinariet.

Kurslitteratur        

Törnquist, K. & Sonn, U. (2022). ADL-Taxonomin® - en bedömning av aktivitetsförmåga. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter

Kursledare             

Kajsa Lidström-Holmqvist, leg. Arbetsterapeut, docent
Marie Jönsson, leg. Arbetsterapeut, Med Dr

Antal deltagare        

Minst 17, max 35 deltagare.

Datum/tid                  

16 november, 2023: Kursdag i klassrum, kl. 09.30-16.00.
18 januari, 2024: Webbinarium, kl. 13.30-15.30.
 
Tillgång till det digitala klassrummet från och med 2 november.
 
Sista dag för anmälan är den 26 oktober, 2023

Plats

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm

Kostnad                    

Medlem: 2 500 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika på kursdagen.
Icke medlem: 5 000 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika på kursdagen.
 
Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 


Tillfällen


Titel: ADL-Taxonomin® - en bedömning av aktivitetsförmåga
Startdatum:
Slutdatum:
2023-11-16 09:30
2023-11-16 16:00
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2023-10-26