Specialistutbildningen - Information kring ansökan

Informationstillfällen om förkunskapskrav och ansökan till specialistutbildningen.

Yrkesrollen som specialist

För att möta de allt högre krav som vården ställer på specialiserat kunnande och yrkesmässig specialisering fastställdes 1998 en specialistutbildning för arbetsterapeuter och idag finns det närmare 115 specialister i arbetsterapi.

Informationstillfällen

För närvarande har vi inga informationstillfällen inplanerade.

Specialistrådet erbjuder 2 mötestillfällen där du får veta mer om resan till att bli specialist!
Redan när du fyller i din ansökan påbörjar du processen mot att utforma din specialistroll i arbetsterapi, då det är din kunskap och kompetens som formar din individuella studieplan.