Specialistutbildningen - Information kring ansökan

Informationstillfällen om förkunskapskrav och ansökan till specialistutbildningen.

Yrkesrollen som specialist

För att möta de allt högre krav som vården ställer på specialiserat kunnande och yrkesmässig specialisering fastställdes 1998 en specialistutbildning för arbetsterapeuter och idag finns det närmare 115 specialister i arbetsterapi.

Informationstillfällen

Specialistrådet erbjuder 2 mötestillfällen där du får veta mer om resan till att bli specialist!
Redan när du fyller i din ansökan påbörjar du processen mot att utforma din specialistroll i arbetsterapi, då det är din kunskap och kompetens som formar din individuella studieplan.

Anmäl dig till informationsmötet 19 maj eller 15 september för att få mer information om förkunskapskrav, handledning kring hur man skriver sin ansökan och hur man ska tänka kring kurser och poäng, samt tilldelning av en kontaktperson. Här får du svar på dina frågor och funderingar kring ansökan! 

Observera att anmälan enbart gäller för att delta på informationstillfället och inte som en ansökan till specialistutbildningen. Läs mer i länken nedan hur du söker till kursen! 

Fram till 1 november 2021 kan du söka till specialistutbildningen med planerad kursstart i maj 2022. Kursen blir helt digital och sker online. Här kan du läsa mer om specialistutbildningen, ta del av ansökningsblanketter och förkunskapskrav.