ReDO™-metoden - Certifiering för tidigare Vardagsreviderare

Har du gått Vardagsrevidering och vill certifiera dig enligt ReDO™-metoden?

Information om dagen

Du går certifieringsdagen tillsammans med deltagare som tidigare gått kurs i ReDO™-metoden och som nu ska certifiera sig. Dagen innebär att du certifierar dig som användare av ReDO™-metoden, det vill säga, säkerställer att du kan använda metoden som det är avsett. Dagen ger också uppdatering så att certifierade användare kan använda den nya ReDO™ Primärvård.

Certifieringen förutsätter att man innan kursdagen gör en certifieringsuppgift som sedan redovisas och diskuteras under kursdagen. Certifieringsuppgiften utgår från kursdeltagarens tidigare erfarenheter av att använda Vardagsrevidering och att arbeta utifrån ValMO-modellen. Uppgiften redovisas skriftligt (max 5 A4 sidor). Under kursdagen diskuteras uppgiften tillsammans med kursledarna och övriga deltagare.

Certifieringsuppgiften förutsätter att man har kunskap om VaLMO-modellen. Boken ”ValMO-modellen: Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi”, författare Lena-Karin Erlandsson och Dennis Persson (ISBN: 9789144059464) finns att köpa på www.studentlitteratur.se

Kostnad

Dagen, inklusive kursmaterial, personlig återkoppling på certifieringsuppgiften, lunch och fika kostar 3 600 kronor exklusive moms för medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter. För icke medlem är priset det dubbla.


  Läs mer