Ergonomi Praktisk tillämpning av ergonomi för arbetsterapeuter

Sveriges Arbetsterapeuter har tidigare arrangerat kurser i ergonomi men har i dagsläget inga planer på att arragera kurs i ergonomi eller förflyttningsteknik.

Vi rekommenderar att du vänder dig till någon av de privata aktörer som anordnar utbildning nära din verksamhet.

Läs gärna mer i Vårdhandboken – en tjänst från Sveriges Regioner och Kommuner.