CO-OP - The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance Approach

Kursinformation

Kursen är på totalt tre dagar fördelat på två tillfällen, två kursdagar samt en uppföljningsdag. Inför första tillfället finns en del material för insläsning.

Inför uppföljningsdagen ska alla deltagare ha provat att använda metoden på en patient och förbereda en redovisning av detta patientfall. Beskrivning av uppgiften presenteras på kursen.

Alla tre dagar, samt redovisningen, är obligatoriska för att få ut kursintyg.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter som arbetatar med personer med neurologisk/neuropsykologisk problematik både barn och vuxna, exempelvis cerebral pares, ryggmärgsbråck, stroke och förvärvade hjärnskador eller neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, DCD och Autism.

Om CO-OP

CO-OP är en klientcentrerad metod baserad på att personen sätter egna mål för sitt aktivitetsutförande. CO-OP ger personen förutsättningar att hitta sina egna problemlösnings- och kognitiva strategier för att klara att processa en aktivitet från start till mål. Strategier för aktivitetsutförande och problemlösning identifieras av personen genom att behandlaren guidar personen med frågor. Personen tränas i att använda en metakognitiv strategi (Mål-Plan-Gör-Kolla) vid utförande av aktiviteter. Denna strategi ska personen kunna använda för att generalisera aktivitetsutförandet till andra miljöer, men även för att metakognitivt kunna transferera sin kunskap från en aktivitet till nya aktiviteter och miljöer.

Metoden har prövats och visat god effekt för personer (barn och vuxna) med neurologisk problematik, såsom stroke, förvärvade hjärnskador och cerebral pares och för personer med neuropsykiatriska diagnoser.

Kurslitteratur

Enabling Occupation in Children: The Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance (CO-OP) Approach. CAOT; Canada. Polatajko, H and Mandich, A. (2004).

Boken skickas postalt till den adress du angivit i din anmälan innan kursen och ska tas med till kursen.

Språk

Kursen hålls på svenska men litteraturen är på engelska.

Kursledare

Ann-Marie Öhrvall, leg arbetsterapeut, med. dr. Forskningsledare FoU nordost, Stockholm

Lena Bergqvist, specialistarbetsterapeut, doktorand, Vuxenhabiliteringen team RH, Södra Älvsborg eller

Marie Peny Dahlstrand, överarbetsterapeut, med dr, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Antal deltagare

Minst 16, max 30

Kostnad

Deltagaravgift för 2021 är ännu inte satt, den senaste kursen kostade:

Medlemspris: 7 250 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Icke medlem: 14 500 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Datum/Tid

Vi har just nu inget nytt datum för 2021. Skriv gärna upp dig på intresselistan nedan så får du information när vi har satt nya datum.

Dag 1: 10.00-17.30
Dag 2: 08.30-16.00
Dag 3: 10.00-16.00

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

GLN-nummer

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation. Har du inget GLN-nummer eller vill du inte använda dig av det, lämnar rutan i anmälningsformuläret tom.

Vänligen notera att detta inte är ett krav från Sveriges Arbetsterapeuter utan ett lagkrav. Avropa.se länkar hit för mer information

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.

 


Tillfällen


Titel: Jag vill ha information om nästa kursdatum
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2021-06-01