Att skriva intyg. Med fokus på intyg för bostadsanpassningar

Målgrupp 

Leg.arbetsterapeuter

Syfte 

Att skriva intyg är en viktig skyldighet för legitimerade arbetsterapeuter. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper kring de faktorer som styr intygsskrivning och hur intyg bör utformas. 

Kursledare  

Christina Bregell leg. arbetsterapeut, fil.mag.

Kurslitteratur 

Juridik för legitimerade arbetsterapeuter, Etisk kod för arbetsterapeuter

Antal deltagare  

Minst 20, max 30 deltagare.

Datum/tid

Datum för nästa kurs är ännu inte satt. Skriv gärna upp dig på intresselistan nedan så får du ett mail när datum är klart. Dina uppgifter kommer inte att användas till något annat än informationom kommande kurs.

Kostnad 

Den senaste kursen kostade:
Medlemspris: 1 900 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.
Icke medlem: 3 800 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.
Priset kan komma att ändras till kommande kurs.

Antagning/Avbokning

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se


Kurstillfällen

Titel: Information om nästa kursdatum, tack!
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli Planiavägen 13, Nacka
Kursansvarig: Elin Wiberg
Sista anmälningsdag: 2025-01-01