AMPS

Sveriges Arbetsterapeuter ger inte kurser i AMPS utan vi hänvisar till Trestjärnan.