ReDO™-metoden

Allmänt om kursverksamheten och Covid-19

På vår webb finns alltid den senaste informationen om Covid-19 och kursverksamheten. Skulle den kurs du är anmäld till beröras av till exempel datumflytt, kommer du att bli kontaktad personligen.

För att underlätta avbokning/ändringar/anpassningar till rekommendationer, ändrar vi vårt faktureringsförfarande och kommer att skicka faktura först efter kurstillfället.
Våra avbokningsregler gäller. 

ReDO®-metoden – distanskurs 

Kursen ger dig kunskap och färdigheter som certifierad användare av ReDO®-metoden. Kursen innehåller utbildning i den grundläggande aktivitetsteorin och forskning som metoden bygger på, samt kunskaper och färdigheter i att genomföra och tillämpa metoden i arbetsterapeutisk verksamhet.

Om metoden

ReDO®-metoden riktar sig till människor som har behov av att varaktigt förändra sin vardag. Detta oavsett diagnos eller vårdform. ReDO®-metoden syftar till att de personer som erhåller behandlingen ska återfå vardagshälsa och i de fall det är tillämpligt, återgå i arbete. Genom programmet påbörjas en process för omstrukturering av aktiviteter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans.
ReDO®-metoden är ett evidensbaserat behandlingsprogram som i sin ursprungliga form omfattar i huvudsak gruppbaserad intervention under 10 + 6 veckor (6 veckor är arbetspraktik och inkluderas därmed inte alltid). Personerna kartlägger sina egna aktivitetsmönster; vilka vardagliga sysslor finns i mönstret, hur upplevs de, när och hur görs de? Därefter analyseras vad i vardagen som behöver förändras, respektive är viktigt att behålla eller förstärka.
Metoden är från början utvecklad för kvinnor med stressrelaterad ohälsa men har med framgång använts för flera andra grupper i primärvård som slutenvård och i preventivt arbete.

Målgrupp 

Leg. arbetsterapeut

Kursupplägg 

Distanskursen består av fyra moment motsvarande fyra kursdagar, där samtliga moment är online och obligatoriska för att bli certifierad i metoden. 

  1. Inläsning av material 
  2. Webbinarium 1 
  3. Inlämningsuppgifter (motsvarande 1,5 kursdag)
  4. Webbinarium 2 – certifiering 

Allt material, information och erfarenhetsutbyte kommer att finnas i ett digitalt klassrum, som de får tillgång till tre veckor innan första webbinariet.

Inläsningsmaterialet består av inspelade föreläsningar med Lena-Karin Erlandsson, docent i arbetsterapi, delar av manualen till metoden, boken ValMO-modellen: arbetsterapi för hälsa genom görande, se kurslitteratur. Att ta del av de inspelade föreläsningarna och övrigt material motsvarar en 1,5 kursdag.

Det första webbinariet består av föreläsningar och färdighetsträning motsvarar en kursdag. Efter webbinariet ska kursdeltagarna genomföra ett kurstillfälle i ReDO®-metoden.

Inför det andra webbinariet ska inlämningsuppgifterna redovisas skriftligt och presenteras muntligt under webbinariet.  Genomförandet av ett kurstillfälle i ReDO®-metoden (inkl. förberedelser) samt genomförandet av inlämningsuppgifterna motsvarar 1,5 kursdag)

Det andra webbinariet är ett kortare webbinarium (två tim) där inlämningsuppgifterna följs upp och det finns möjlighet att ställa frågor, med syfte att säkerställa att metoden används som den är avsedd och för att underlätta implementering av metoden.

Certifiering

Kursen innebär att du certifierar dig som användare av ReDO®-metoden, det vill säga, säkerställer att du kan använda metoden som det är avsett. Utvecklaren av metoden, Lena-Karin Erlandsson, har funnit att certifiering är det bästa sättet att säkerställa att metoden används på det sätt som forskningen har visat evidens för. Manualen säljs därför inte via Sveriges Arbetsterapeuters förlag utan kan enbart fås genom att man går kurs.
Certifieringstillfället är obligatorisk för att erhålla kursintyg och certifiering. Vid förhinder kan man få delta på nästa certifieringstillfälle i mån av plats mot en administrativ avgift om 600 konor, exkluisive moms.

Kurslitteratur     

Erlandsson, LK & Persson, D. ValMO-modellen: arbetsterapi för hälsa genom görande. Studentlitteratur, 2020
Manual med tillhörande material som behövs för att kunna genomföra behandling med ReDO®-metoden, originalversion.
Manual med tillhörande material som behövs för att kunna genomföra behandling med ReDO®-metoden Primärvård. ReDO® Primärvård fås efter godkänd certifiering

Kurslitteratur     

Erlandsson, LK & Persson, D. ValMO-modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. Studentlitteratur, 2014.
Manual med tillhörande material som behövs för att kunna genomföra behandling med ReDO™-metoden, originalversion.
Manual med tillhörande material som behövs för att kunna genomföra behandling med ReDO™-metoden Primärvård. ReDO™ Primärvård fås efter godkänd certifiering

Kursledare 

Lena-Karin Erlandsson, docent och leg. arbetsterapeut och Susanne Bohs, leg. arbetsterapeut.

Antal deltagare 

Max 30 deltagare.

Datum/tid

Skriv gärna upp dig på intresselistan nedan så får du information om nästa datum för kurs.

Plats

Hösten 2020 genomförs ReDO-kurserna som distanskurser.

Kostnad 

Medlemspris: 6 900 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur. 
Icke medlem: 13 800 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur. 

Bli medlem.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

Arbetar du inom kommun, landsting eller region – Läs det här innan du anmäler dig

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation.

Vänligen notera att detta inte är ett krav från Sveriges Arbetsterapeuter utan ett lagkrav. Avropa.se länkar hit för mer information

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.


Kurstillfällen

Titel: ReDO Uppdragsutbildning Göteborg
Startdatum:
Slutdatum:
2020-11-09 09:00
2020-11-09 16:00
Plats: Distans
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 8
Sista anmälningsdag: -
Status: Vi tar inte emot webbanmälningar till denna kurs

Titel: ReDO Sep 2020 - 10 nov
Startdatum:
Slutdatum:
2020-11-10 10:00
2020-11-10 16:00
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 13
Sista anmälningsdag: 2020-03-18
Status: Anmälningstiden har gått ut.

Titel: ReDO 2021
Startdatum:
Slutdatum:
2021-01-01
2021-01-01
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 30
Sista anmälningsdag: -
Status: Vi tar inte emot webbanmälningar till denna kurs

Titel: Information om nästa kursdatum, tack!
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Kursansvarig: Elin Wiberg
Sista anmälningsdag: 2020-12-31