ReDO®-metoden

ReDO®-metoden riktar sig till människor som har behov av att varaktigt förändra sin vardag. Detta oavsett diagnos eller vårdform. ReDO®-metoden syftar till att de personer som erhåller behandlingen ska återfå vardagshälsa och i de fall det är tillämpligt, återgå i arbete. Genom programmet påbörjas en process för omstrukturering av aktiviteter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans.

ReDO®-metoden är ett evidensbaserat behandlingsprogram som i sin ursprungliga form omfattar i huvudsak gruppbaserad intervention under 10 + 6 veckor (6 veckor är arbetspraktik och inkluderas därmed inte alltid). Personerna kartlägger sina egna aktivitetsmönster; vilka vardagliga sysslor finns i mönstret, hur upplevs de, när och hur görs de? Därefter analyseras vad i vardagen som behöver förändras, respektive är viktigt att behålla eller förstärka.
Metoden är från början utvecklad för kvinnor med stressrelaterad ohälsa men har med framgång använts för flera andra grupper i primärvård som slutenvård och i preventivt arbete.

Kursen ger dig kunskap och färdigheter som certifierad användare av ReDO®-metoden. Kursen innehåller utbildning i den grundläggande aktivitetsteorin och forskning som metoden bygger på, samt kunskaper och färdigheter i att genomföra och tillämpa metoden i arbetsterapeutisk verksamhet.

Målgrupp 

Leg. arbetsterapeuter.

Kursupplägg 

Under 2024 planerar vi två kurser, en i klassrum och på distans. Innehållet är detsamma men kursuppläggen skiljer sig lite åt.

Distanskurs

Distanskursen består av fyra moment motsvarande fyra kursdagar, där samtliga moment är online och obligatoriska för att bli certifierad i metoden.

1. Inläsning av material (cirka en halv till en dag), bland annat filmade föreläsningar
2. Webbinarium 1
3. Inlämningsuppgifter
4. Webbinarium 2 – certifiering, två timmar

Allt material, information och erfarenhetsutbyte kommer att finnas i ett digitalt klassrum, som man får tillgång till tre veckor innan första webbinariet.

Inläsningsmaterialet består av inspelade föreläsningar med Lena-Karin Erlandsson, docent i arbetsterapi, delar av manualen till metoden, boken ValMO-modellen: arbetsterapi för hälsa genom görande, se kurslitteratur. Att ta del av de inspelade föreläsningarna och övrigt material motsvarar en 1,5 kursdag.

Det första webbinariet består av föreläsningar och färdighetsträning motsvarar en kursdag. Efter webbinariet ska kursdeltagarna genomföra ett kurstillfälle i ReDO®-metoden.

Inför det andra webbinariet ska inlämningsuppgifterna redovisas skriftligt och presenteras muntligt under webbinariet. Du ska också genomföra ett kurstillfälle i ReDO®-metoden, gruppen ska bestå av kollegor, familj eller vänner.

Det andra webbinariet är ett kortare webbinarium (två timmar) där inlämningsuppgifterna följs upp och det finns möjlighet att ställa frågor, med syfte att säkerställa att metoden används som den är avsedd och för att underlätta implementering av metoden.

Om du väljer att gå distanskursen är det viktigt att du kan sätta av tid inom ramen för din arbetstid inför kursdagen och att du känner dig bekväm med att studera på egen hand. 

Klassrumskurs

Klassrumskursen består av fyra delar motsvarande tre dagar, varav två i klassrum och en för inläsning samt arbete med certifieringsuppgift och certifieringswebbinarium.

1. Inläsning av material,
2. Kursdagar, två heldagar i klassrum
3. Inlämningsuppgifter
4. Webbinarium – Certifiering, två timmar

Allt inläsningsmaterial och kursinformation kommer att finnas i ett digitalt klassrum, som man får tillgång till tre veckor innan kursdagarna.

Inför certifieringswebbinariet ska inlämningsuppgifterna redovisas skriftligt och presenteras muntligt under webbinariet. Du ska också genomföra ett kurstillfälle i ReDO®-metoden, gruppen ska bestå av kollegor, familj eller vänner.

Certifieringswebbinariet är ett kortare webbinarium (2,5 timmar) där inlämningsuppgifterna följs upp och det finns möjlighet att ställa frågor, med syfte att säkerställa att metoden används som den är avsedd och för att underlätta implementering av metoden.

Certifiering

Kursen innebär att du certifierar dig som användare av ReDO®-metoden, det vill säga, säkerställer att du kan använda metoden som det är avsett. Utvecklaren av metoden, Lena-Karin Erlandsson, har funnit att certifiering är det bästa sättet att säkerställa att metoden används på det sätt som forskningen har visat evidens för. Manualen säljs därför inte via Sveriges Arbetsterapeuters förlag utan kan enbart fås genom att man går kurs.
Certifieringstillfället är obligatorisk för att erhålla kursintyg och certifiering.

Vid förhinder kan man få delta på nästa certifieringstillfälle i mån av plats mot en administrativ avgift om 600 konor, exkluisive moms.

Kurslitteratur   

Följande kurslitteratur ingår i kurspriset: 

  • Erlandsson, LK & Persson, D. ValMO-modellen: arbetsterapi för hälsa genom görande. Studentlitteratur, 2020
  • Manual med tillhörande material som behövs för att kunna genomföra behandling med ReDO®-metoden, originalversion
  • Manual med tillhörande material som behövs för att kunna genomföra behandling med ReDO®-metoden Primärvård. ReDO® Primärvård fås efter godkänd certifiering
  • Tillfredsställelse med aktiviteter i dagliga livet (SDO)- ett intervjubaserat screeninginstrument, Mona Eklund, 2021, Sveriges Arbetsterapeuter
  • Värdeupplevelser i samband med aktivitet - OVal-pd och OVal-9, Eklund, Lena-Karin Erlandsson & Dennis Persson, 2021, Sveriges Arbetsterapeuter

Kursledare 

Lena-Karin Erlandsson, docent och leg. arbetsterapeut och Susanne Bohs, leg. arbetsterapeut.

Antal deltagare 

Minst 16, max 20 på distanskursen och 30 på den fysiska kursen.

Datum/tid och plats

Distanskurser under 2024

Datum: 15 mars med certifiering 30 maj, 2024.
Tid: Kursdag: 8.30-16.30. Certifiering: 8.30-10.30.
Plats: Distans, via Teams.

Datum: 19 september med certifiering 15 november, 2024
Tid:  Kursdag: 8.30-16.30. Certifiering: 13.15-15.15.
Plats: Distans via Teams.

Kostnad 

Distanskurs

Medlemspris: 7 670 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
Icke medlem: 15 340 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.

Fysisk kurs

Medlemspris: 7 930 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.
Icke medlem: 15 860 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.


Tillfällen


Titel: ReDO®, distanskurs
Startdatum:
Slutdatum:
2024-03-15 08:30
2024-03-15 16:30
Plats: Distans
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2024-02-23
Status: Fullbokad
Titel: ReDO®, distanskurs
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-19 08:30
2024-09-19 16:30
Plats: Distans via Teams
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2024-08-29
Titel: Information om datum för nästa kurs, tack!
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2024-03-15