ReDO™-metoden

Kursen ger dig kunskap och färdigheter som certifierad användare av ReDO™-metoden.

Kursupplägg

Två kursdagar i klassrum samt totalt cirka en dag online för förberedelser och certifiering.

Målgrupp 

Leg. arbetsterapeut

Syfte   

Kursen ger dig kunskap och färdigheter som certifierad användare av ReDO™-metoden. Kursen innehåller utbildning i den grundläggande aktivitetsteorin och forskning som metoden bygger på, samt kunskaper och färdigheter i att genomföra och tillämpa metoden i arbetsterapeutisk verksamhet.

ReDO™-metoden riktar sig till människor som har behov av att varaktigt förändra sin vardag. Detta oavsett diagnos eller vårdform. ReDO™-metoden syftar till att de personer som erhåller behandlingen ska återfå vardagshälsa och i de fall det är tillämpligt, återgå i arbete. Genom programmet påbörjas en process för omstrukturering av aktivite¬ter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans.
ReDO™-metoden är ett evidensbaserat behandlingsprogram som i sin ursprungliga form omfattar i huvudsak gruppbaserad intervention under 10 + 6 veckor (6 veckor är arbetspraktik och inkluderas därmed inte alltid). Personerna kartlägger sina egna aktivitetsmönster; vilka vardagliga sysslor finns i mönstret, hur upplevs de, när och hur görs de? Därefter analyseras vad i vardagen som behöver förändras, respektive är viktigt att behålla eller förstärka.
Metoden är från början utvecklad för kvinnor med stressrelaterad ohälsa men har med framgång använts för flera andra grupper i primärvård som slutenvård och i preventivt arbete.

Förberedelse 

För att kunna tillgodogöra sig kursen är det en fördel om man innan kursen har läst och tagit del av ValMO-boken som ingår i kurslitteraturen. Boken skickas hem till deltagarna innan kursstart.  

Till certifieringsdagen får alla en hemuppgift som ska redovisas och diskuteras på kursdagen.  

Certifiering

Kursen innebär att du certifierar dig som användare av ReDO™-metoden, det vill säga, säkerställer att du kan använda metoden som det är avsett. Utvecklaren av metoden, Lena-Karin Erlandsson, har funnit att certifiering är det bästa sättet att säkerställa att metoden används på det sätt som forskningen har visat evidens för. Manualen säljs därför inte via Sveriges Arbetsterapeuters förlag utan kan enbart fås genom att man går kurs.

Certifieringsdagen är obligatorisk för att erhålla kursintyg och certifiering. Vid förhinder kan man få komma på nästa certifieringsdag i mån av plats. Skulle det bli aktuellt med en uppsamlingsdag för flera personer som inte har kunnat erbjudas plats på ordinarie certifieringsdagar tas en avgift ut för att täcka föreläsararvode, administration, mat etc.

Kurslitteratur     

Erlandsson, LK & Persson, D. ValMO-modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. Studentlitteratur, 2014.
Manual med tillhörande material som behövs för att kunna genomföra behandling med ReDO™-metoden, originalversion.
Manual med tillhörande material som behövs för att kunna genomföra behandling med ReDO™-metoden Primärvård. ReDO™ Primärvård fås efter godkänd certifiering

Kursledare 

Lena-Karin Erlandsson, docent och leg. arbetsterapeut och Susanne Bohs, leg. arbetsterapeut.

Antal deltagare 

Max 30 deltagare.

Datum/tid/Plats

Kursen hålls på Sveriges Arbetsterapeuters kansli i Nacka, Stockholm.

18-19 mars, 2019 i klassrum. 12 april, certifiering online (en timmes seminarium) på eftermiddagen (exakt tid meddelas senare).

Start 10.00 dag 1, slut 16.00 dag 2.

Kostnad 

Medlemspris: 6 900 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika. 
Icke medlem: 13 800 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika. 

Avbokning/Antagning

Sista anmälningsdag är den 24 februari, 2019. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Var noggrann med att fylla i samtliga uppgifter i formuläret, inklusive fakturaadress och eventuell referens. Endast fullständiga anmälningar beaktas. Som medlem räknas den som vid anmälningstillfället är registerad medlem.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar.
Bli medlem.

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. Då får du också reda på om du hamnat på reservlista.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Kursen är tyvärr full och reservlistan stängd.


Kurstillfällen
Titel Startdatum
Slutdatum
Plats Lediga platser Sista anmälningsdag Status
ReDO™-metoden 2019-03-18 10:00
2019-03-19 16:00
Sveriges Arbetsterapeuters kansli Planiavägen 13, Nacka 2019-01-16 Anmälningstiden har gått ut.
  Läs mer