ReDO™-metoden

Om kursverksamheten och Covid-19

På vår webb finns alltid den senaste informationen om Covid-19 och kursverksamheten. Skulle den kurs du är anmäld till beröras av till exempel datumflytt, kommer du att bli kontaktad personligen.

Kursupplägg 

Två kursdagar i klassrum samt totalt cirka en dag för förberedelser och certifiering, varav en timme är ett webbinarium.

Målgrupp 

Leg. arbetsterapeut

Syfte   

Kursen ger dig kunskap och färdigheter som certifierad användare av ReDO™-metoden. Kursen innehåller utbildning i den grundläggande aktivitetsteorin och forskning som metoden bygger på, samt kunskaper och färdigheter i att genomföra och tillämpa metoden i arbetsterapeutisk verksamhet.

ReDO™-metoden riktar sig till människor som har behov av att varaktigt förändra sin vardag. Detta oavsett diagnos eller vårdform. ReDO™-metoden syftar till att de personer som erhåller behandlingen ska återfå vardagshälsa och i de fall det är tillämpligt, återgå i arbete. Genom programmet påbörjas en process för omstrukturering av aktivite¬ter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans.
ReDO™-metoden är ett evidensbaserat behandlingsprogram som i sin ursprungliga form omfattar i huvudsak gruppbaserad intervention under 10 + 6 veckor (6 veckor är arbetspraktik och inkluderas därmed inte alltid). Personerna kartlägger sina egna aktivitetsmönster; vilka vardagliga sysslor finns i mönstret, hur upplevs de, när och hur görs de? Därefter analyseras vad i vardagen som behöver förändras, respektive är viktigt att behålla eller förstärka.
Metoden är från början utvecklad för kvinnor med stressrelaterad ohälsa men har med framgång använts för flera andra grupper i primärvård som slutenvård och i preventivt arbete.

Förberedelse 

För att kunna tillgodogöra sig kursen är det en fördel om man innan kursen har läst och tagit del av ValMO-boken som ingår i kurslitteraturen. Boken skickas hem till deltagarna innan kursstart.  

Till certifieringsdagen får alla en hemuppgift som ska redovisas skriftligt och presenteras muntligt under webbinariet.  

Certifiering

Kursen innebär att du certifierar dig som användare av ReDO™-metoden, det vill säga, säkerställer att du kan använda metoden som det är avsett. Utvecklaren av metoden, Lena-Karin Erlandsson, har funnit att certifiering är det bästa sättet att säkerställa att metoden används på det sätt som forskningen har visat evidens för. Manualen säljs därför inte via Sveriges Arbetsterapeuters förlag utan kan enbart fås genom att man går kurs.

Certifieringstillfället är obligatorisk för att erhålla kursintyg och certifiering. Vid förhinder kan man få delta på nästa certifieringstillfälle i mån av plats mot en administrativ avgift om 600 konor, exkluisive moms.

Kurslitteratur     

Erlandsson, LK & Persson, D. ValMO-modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi. Studentlitteratur, 2014.
Manual med tillhörande material som behövs för att kunna genomföra behandling med ReDO™-metoden, originalversion.
Manual med tillhörande material som behövs för att kunna genomföra behandling med ReDO™-metoden Primärvård. ReDO™ Primärvård fås efter godkänd certifiering

Kursledare 

Lena-Karin Erlandsson, docent och leg. arbetsterapeut och Susanne Bohs, leg. arbetsterapeut.

Antal deltagare 

Max 30 deltagare.

Datum/tid

Kursen som är planerad till den 24-25 september med certifiering antigen den 19 och 24 november är tyvärr stängd för anmälan. På grund av rådande situation med Covid-19 har vi ställt in kursen som skulle ha gått i mars. Septemberkursen kommer att fyllas med deltagare från denna kurs. 

Skriv gärna upp dig på intresselistan nedan, så får du information om nästa datum för ReDO® .

Start 10.00 dag 1, slut 16.00 dag 2.

Alla tre dagar är obligatoriska för att bli certifierad användare av ReDO™-metoden. Dag 3 innebär ett webbinarium på en timme. Klassen delas in i tre grupper och du kommer att kunna komma med önskemål om vilken tid du vill delta. Webbinarierna ligger fördelade på två dagar, du kommer att få komma med önskemål om vilken av dagarna du vill certifiera dig under kursen.

Plats

Kurserna hålls på Sveriges Arbetsterapeuters kansli på Planiavägen 13 i Nacka, Stockholm.

Kostnad 

Medlemspris: 6 900 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika. 
Icke medlem: 13 800 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika. 

Bli medlem.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

Arbetar du inom kommun, landsting eller region – Läs det här innan du anmäler dig

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation.

Vänligen notera att detta inte är ett krav från Sveriges Arbetsterapeuter utan ett lagkrav. Avropa.se länkar hit för mer information

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.

 


Kurstillfällen

Titel: ReDO Sep 2020
Startdatum:
Slutdatum:
2020-09-24 10:00
2020-09-25 16:00
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 14
Sista anmälningsdag: 2020-03-18
Status: Anmälningstiden har gått ut.

Titel: Information om nästa kursdatum, tack!
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Kursansvarig: Elin Wiberg
Sista anmälningsdag: 2020-09-21