ADL-Taxonomin® för personer med psykisk funktionsnedsättning

Inget aktuellt kursdatum, registera dig gärna på intresselistan.

ADL-Taxonomin® är ett bedömningsinstrument och en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter. Aktivitetsförmågan kan beskrivas på aktivitets- eller delaktivitetsnivå. Instrumentet är användbart i olika miljöer med alla personer som har nedsatt aktivitetsförmåga.

Kursupplägg

Kursen är totalt 1,5 dagar. En dag i klassrum och en halv dag webutbildning som ska genomföras innan det fysiska kurstillfället. Mer information om webutbildning får du när du blivit antagen.

Målgrupp 

Leg. Arbetsterapeuter som vill kunna bedöma aktivitetsförmåga hos personer med psykisk funktionsnedsättning. Riktar sig i första hand till arbetsterapeuter som arbetar inom öppenvård.

Syfte

Att ge en grund i att använda bedömningsinstrumentet ADL-Taxonomin- En bedömning av aktivitetsförmåga, samt får förståelse för hur psykisk funktionsnedsättning påverkar aktivitetsförmågan.

Mål

Att kunna använda ADL-Taxonomin: personer med psykisk funktionsnedsättning i den kliniska vardagen.

Innehåll 

Introduktion till ADL-taxonomin i originalversion
ADL-förmåga vid psykisk funktionsnedsättning
Implementering av ADL-taxonomin för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Aktivitetsförmågan kan beskrivas på aktivitets- eller delaktivitetsnivå. Instrumentet är användbart i olika miljöer med alla personer som har nedsatt aktivitetsförmåga. Insamlingsmetoden är både observation, intervju eller självskattning. I kursen ingår att få en förståelse för hur exekutiva funktioner och psykisk funktionsnedsättning påverkar aktivitetsförmågan. Du får prova att använda, skatta och analysera.

Förberedelse 

Inför kursen förväntas varje deltagare ha läst/tagit del av en introduktion på webb-plattformen. Information om hur detta går till och tillgång till materialet finns tillgängligt från och med den 29 januari, 2018. Inloggningsuppgifter skickas ut till deltagarna efter anmälningstidens utgång.

Kurslitteratur 

Törnquist, K. & Sonn, U. (2017). ADL-Taxonomin® - en bedömning av aktivitetsförmåga. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter

Kursledare 

Kajsa Lidström-Holmqvist,

Antal deltagare 

Minst 20, max 27 deltagare.

Kostnad 

Den senaste kursen kostade:
Medlemspris: 2 200 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Icke medlem: 4 400 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Priset kan komma att ändras till kommande kurs.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Datum och tid

Datum för nästa kurs är ännu inte satt. Skriv gärna upp dig på intresselistan nedan så får du ett mail när datum är klart. Dina uppgifter kommer inte att användas till något annat än informationom kommande kurs i ADL-Taxonomin®.

Antagning/Avbokning

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

GLN-nummer

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation. Har du inget GLN-nummer eller väljer ni att inte använda det, lämna rutan tom i anmälningsformuläret.

Vänligen notera att detta inte är ett krav från Sveriges Arbetsterapeuter utan ett lagkrav. Avropa.se länkar hit för mer information. 

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.


Tillfällen


Titel: Information om nästa kursdatum, tack!
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli Planiavägen 13, Nacka
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2025-01-01