ADL-Taxonomin® för personer med psykisk funktionsnedsättning

ADL-Taxonomin® är ett bedömningsinstrument och en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter. Aktivitetsförmågan kan beskrivas på aktivitets- eller delaktivitetsnivå. Instrumentet är användbart i olika miljöer med alla personer som har nedsatt aktivitetsförmåga.

Kursupplägg

Kursen är totalt 1,5 dagar. En dag i klassrum och en halv dag webutbildning som ska genomföras innan det fysiska kurstillfället. Mer information om webutbildning får du när du blivit antagen.

Målgrupp 

Leg. Arbetsterapeuter som vill kunna bedöma aktivitetsförmåga hos personer med psykisk funktionsnedsättning. Riktar sig i första hand till arbetsterapeuter som arbetar inom öppenvård.

Syfte

Att ge en grund i att använda bedömningsinstrumentet ADL-Taxonomin- En bedömning av aktivitetsförmåga, samt får förståelse för hur psykisk funktionsnedsättning påverkar aktivitetsförmågan.

Mål

Att kunna använda ADL-Taxonomin: personer med psykisk funktionsnedsättning i den kliniska vardagen.

Innehåll 

Introduktion till ADL-taxonomin i originalversion
ADL-förmåga vid psykisk funktionsnedsättning
Implementering av ADL-taxonomin för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Aktivitetsförmågan kan beskrivas på aktivitets- eller delaktivitetsnivå. Instrumentet är användbart i olika miljöer med alla personer som har nedsatt aktivitetsförmåga. Insamlingsmetoden är både observation, intervju eller självskattning. I kursen ingår att få en förståelse för hur exekutiva funktioner och psykisk funktionsnedsättning påverkar aktivitetsförmågan. Du får prova att använda, skatta och analysera.

Förberedelse 

Inför kursen förväntas varje deltagare ha läst/tagit del av en introduktion på webb-plattformen. Information om hur detta går till och tillgång till materialet finns tillgängligt från och med den 29 januari, 2018. Inloggningsuppgifter skickas ut till deltagarna efter anmälningstidens utgång.

Kurslitteratur 

Törnquist, K. & Sonn, U. (2017). ADL-Taxonomin® - en bedömning av aktivitetsförmåga. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter

Kursledare 

Kajsa Lidström-Holmqvist,

Antal deltagare 

Minst 20, max 27 deltagare.

Kostnad 

Den senaste kursen kostade:
Medlemspris: 2 200 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.
Icke medlem: 4 400 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.
Priset kan komma att ändras till kommande kurs.

Datum och tid

Datum för nästa kurs är ännu inte satt. Skriv gärna upp dig på intresselistan nedan så får du ett mail när datum är klart. Dina uppgifter kommer inte att användas till något annat än informationom kommande kurs i ADL-Taxonomin®.

Antagning/Avbokning

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se


Kurstillfällen
Titel Startdatum
Slutdatum
Plats Lediga platser Sista anmälningsdag Status
Information om nästa kursdatum, tack!
2020-01-01
  Läs mer