Mera koll på tid

Lärarledd kurs i klassrum.

Mera koll på tid, är en interventionsmetod som syftar till att stödja träning av barn och ungas (7–15 år) tidsupplevelse, tidsorientering och tidsplanering.

Interventionsmetod Mera koll på tid består av femton utmaningar som syftar till att stödja träning av tidsupplevelse, tidsorientering och tidsplanering. Det kan exempelvis handla om att mäta tidsåtgången för olika aktiviteter i vardagen, att jämföra tidsåtgång mellanolika aktiviteter eller avgöra hur vad som hinner göras på fem minuter. 

Metoden är utvecklad för att stödja utveckling av tidsuppfattning hos barn i skolåldern, i första hand barn och unga i åldern 7–15 år och med typisk begåvningsutveckling, men delar av utmaningarna kan även användas med barn och unga som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Metoden Mera koll på tid bygger på forskning om hur barns tidsuppfattning och tidshantering utvecklas samt forskning om intervention för färdighetsträning av organisation och planeringsfärdigheter för barn och unga med ADHD. 

Läs mer om Mera koll på tid på tid.

Kursinnehåll och upplägg

Kursen består av fyra obligatoriska moment motsvarande tre kursdagar. Av dessa dagar är två i klassrum, övrig tid innebär eget arbete i form av att ta del av kurslitteratur, göra inlämningsuppgiften och delta på webbinariet.  

  • Inläsning av material
  • Två heldagar i klassrum
  • Inlämningsuppgift 
  • Webbinarium

Två veckor innan kursdagarna kommer du att få tillgång till ett digitalt klassrum där du får tillgång till inläsningsmaterial i form av manualen och artiklar.

Kursdagarna i klassrummet består av föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning för att underlätta implementeringen av bedömningsinstrumentet i din verksamhet. 

Efter kursdagarna ska du göra en inlämningsuppgift som innebär att använda Mera koll på tid i din verksamhet. På det uppföljande webbinariet följs inlämningsuppgiften upp, du får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra och ställa frågor till kursledarna.

Kurslitteratur

Wennberg, B., & Janeslätt, G. (2021). Mera koll på tid – intervention för att stödja barns tidsuppfattning (version 2.0). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter.

Kursledare

Gunnel Janeslätt, leg. arbetsterapeut, med. doktor.
Birgitta Wennberg, leg. arbetsterapeut, med. doktor.

Antal deltagare

Minst 20, max 35

Datum/Tid

Kursdagar: 11-12 september, 2023
Uppföljande webbinarium: 12 mars, 2024

Sista dag för anmälan: 28 augusti, 2023

Plats 

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm

Kostnad

Medlemspris: 7 400 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika. 
Icke medlem: 14 800 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. 


Tillfällen


Titel: Mera koll på tid
Startdatum:
Slutdatum:
2023-09-11
2023-09-12
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Ansvarig: Adina Cederblad
Sista anmälningsdag: 2023-08-28