Arbetsmiljöutbildning

Arbetsmiljöutbildning

Kursen vänder sig till dig som är skyddsombud och som vill fördjupa dina kunskaper om arbetsmiljö.
Kursdagen innehåller både grupparbeten och gruppdiskussioner.

Arbetsmiljöutbildningen är en lärarledd online kurs.

Kursdatum
19 maj, heldagsutbildning

Ur kursinnehållet
Samverkansavtal och lagstiftning 

Kursledare 
Raul Holmgren, central ombudsman Sveriges Arbetsterapeuter

Ledighet
Utbildningens innehåll är direkt kopplat till ditt fackliga uppdrag enligt arbetsmiljölagen och deltagare söker därmed ledigt med bibehållna anställningsförmåner. Sök ledighet i god tid innan utbildningstillfället. 

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri för dig som är facklig förtroendeman.

Anmälan
Anmäl dig till kursen via anmälningsformuläret nedan.