CO-OP - The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance Approach

Kursupplägg

Kursen är på totalt tre dagar fördelat på två tillfällen, två kursdagar samt en uppföljningsdag. Inför uppföljningsdagen ska alla deltagare ha provat att använda metoden på en patient och förbereda en redovisning av detta patientfall. Beskrivning av uppgiften presenteras på kursen.


Alla tre dagar, samt redovisningen, är obligatoriska för att få ut kursintyg.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter

Syfte

Kursen vänder sig till Leg. arbetsterapeuter som arbetar med personer med neurologisk/neuropsykologisk problematik både barn och vuxna, exempelvis cerebral pares, ryggmärgsbråck, stroke och förvärvade hjärnskador eller neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, DCD och Autism.

Om CO-OP

CO-OP är en klientcentrerad metod baserad på att personen sätter egna mål för sitt aktivitetsutförande. CO-OP ger personen förutsättningar att hitta sina egna problemlösnings- och kognitiva strategier för att klara att processa en aktivitet från start till mål. Strategier för aktivitetsutförande och problemlösning identifieras av personen genom att behandlaren guidar personen med frågor. Personen tränas i att använda en metakognitiv strategi (Mål-Plan-Gör-Kolla) vid utförande av aktiviteter. Denna strategi ska personen kunna använda för att generalisera aktivitetsutförandet till andra miljöer, men även för att metakognitivt kunna transferera sin kunskap från en aktivitet till nya aktiviteter och miljöer.

Metoden har prövats och visat god effekt för personer (barn och vuxna) med neurologisk problematik, såsom stroke, förvärvade hjärnskador och cerebral pares och för personer med neuropsykiatriska diagnoser.

Kurslitteratur

Enabling Occupation in Children: The Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance (CO-OP) Approach. CAOT; Canada. Polatajko, H and Mandich, A. (2004).

Boken skickas postalt till den adress du angivit i din anmälan innan kursen och ska tas med till kursen.

Språk

Kursen hålls på svenska men litteraturen är på engelska.

Kursledare

Ann-Marie Öhrvall, leg arbetsterapeut, med. dr. Forskningsledare FoU nordost, Stockholm

Lena Bergqvist, specialistarbetsterapeut, doktorand, Vuxenhabiliteringen team RH, Södra Älvsborg eller

Marie Peny Dahlstrand, överarbetsterapeut, med dr, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Antal deltagare

Minst 16, max 30

Kostnad

Priserna är för senaste kursen och kan komma att ändras till nästkommande kurs.

Medlemspris: 5 900 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.
Icke medlem: 11 800 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Datum/Tid

Inget nytt datum för kurs är satt. Skriv gärna upp dig på intresselistan nedan så hör vi av oss när vi har ett datum.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Som medlem räknas den som vid anmälningstillfället är registrerad medlem. Vänligen observera att det kan ta en vecka innan din medlemsansökan går igenom.

Bli medlem.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se


Kurstillfällen

Titel: Jag vill ha information om nästa kursdatum
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Kursansvarig: Elin Wiberg
Sista anmälningsdag: 2020-02-29